Báo giá

Để giúp quý khách hàng nắm rõ hơn về giá cả một số thiết bị chữa cháy thông dụng trên thị trường, chúng tôi gửi đến khách hàng bảng báo giá thiết bị chữa cháy. Một số mặt hàng không có trong báo giá xin vui lòng liên hệ trực tiếp. Chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách sức khỏe.

BÁO GIÁ CÁC  THIẾT BỊ CHỮA CHÁY

STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm SL Đơn vị  Giá bán lẻ (VNĐ)
1 DLF4,F8  Dây Loa bình F8,F4  1  Cái  55.000
2 DLT3  Dây loa bình T3   1  Cái   92.000
3 DLT5  Dây loa bình T5  1  Cái   150.000
4 LD50  Lăng  phun Ø 50  1  Cái   95.000
5 LD65  Lăng  phun Ø 65  1  Cái  110.000
6 VD50TQ10B20  Vòi chữa cháy TQ D50 10Bar  1 cuộn 430.000
8 VD50TQ13B20  Vòi chữa cháy TQ D50 13Bar  1 cuộn 480.000
9 VD65TQ13B20  Vòi chữa cháy TQ D65   13Bar  1 cuộn 650.000
12 VHQD502  Vòi chữa cháy Ø50 Korea   1 cuộn  850.000 
13 VHQD652  Vòi chữa cháy Ø65 Korea 1 cuộn  1.050.000 
14 VĐ501 Vòi chữa cháy Jakob Đức D50 loại I 1 cuộn 1.650.000 
15 VĐ651 Vòi chữa cháy Jakob Đức D65 loại I 1 cuộn 1.850.000 
16 VĐ502 Vòi chữa cháy Jakob Đức D50  loại II 1 cuộn 950.000 
17 VĐ652 Vòi chữa cháy Jakob Đức D65  loại II 1 cuộn  1.220.000 
18 GTF4,T31  Giá treo bình F4,T3   1 Cái 75.000 
20 GTF,T51  Giá treo bình F8,T5   1 Cái 80.000 
22 B400ML  Bỉnh chữa cháy xe hơi 400ml  1 Bình 90.000 
23 B1000ML  Bình chữa cháy xe hơi 1000ml  1 Bình 120.000  
24  F1  Bình chữa cháy F1 – 1kg  1 Bình 200.000 
25 F2  Bình chữa cháy  F2 -2kg  1 Bình 210.000 
26  F4  Bình chữa cháy  F4 -4kg  1 Bình 260.000 
27  F8  Bình chữa cháy  F8 -8kg  1 Bình  320.000 
28 MT35  Bình chữa cháy MT35  1 Bình  1.850.000 
29 TB6  Bình chữa cháy tự động XZFTB6  1 Bình 620.000 
30 TB8  Bình chữa cháy tự động XZFTB8  1 Bình 780.000 
31 ABC4  Bình chữa cháy ABC 4kg  1 Bình 295.000  
32 ABC8  Bình chữa cháy ABC 8kg  1 Bình 380.000 
33 ABC35  Bình chữa cháy ABC 35kg  1 Bình 2.450.000 
34 MT3  Bình chữa cháy MT3  1 Bình 430.000 
35 MT5  Bình chữa cháy MT5  1 Bình 640.000 
36 MT24  Bình chữa cháy MT24  1 Bình 4.100.000 
37 MT25  Bình chữa cháy MT24 loại 2  1 Bình 3.500.000 
37  EXIT 1M   Đèn thoát hiểm EXIT 1 mặt  1 Cái 400.000 
38  EXIT 2M   EXIT 2 mặt  1 Cái 450.000 
39 DSCO  Đèn sự cố (mắt êch) 2 bóng  1 Cái 440.000 
40  NQTL   Bảng Nội quy & Tiêu lệnh  1 Bộ 70.000 
41  CLCHT   Bảng cấm lửa & Cấm hút thuốc  1 Bộ 65.000 
42 K1  Kệ để bình 1 bình  1 Cái  110.000 
43 K2  Kệ để bình 2 bình  1 Cái 145.000 
44 K3  Kệ để bình 3 bình  1 Cái 250.000 
45 T406022  Tủ chữa cháy  40*60*22  1 Cái 315.000 
46 T507022  Tủ  50*70*22  1 Cái 510.000 
47 BSB  bảng SB tự làm theo mẫu
(alu) Các loại nhỏ 
1 Cái 70.000 
48 NDBCC  bảng SB tự làm theo mẫu
(alu) Các loại nhỏ 
1 Cái 80.000 
49 Nạp  Nạp sạc bình chữa cháy  1 Kg 18.000

 Thông tin báo giá bình chữa cháy cập nhật mới nhất 2016